БСОФ

Stacks Image p3241_n3071

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЧНА ФАРМАЦИЯ
Stacks Image 2818
Велина Христова Григорова, Маг.фарм.
Образование:
2012г – МУ София - Специалност по "Клинична фармация"
2006г – МУ София - Магистър по "Фармация"
1999г – МУ София - Помощник-фармацевт
1992г – СУ "Климент Охридски" - Магистър по биология
Месторабота:
МБАЛ "Събо Николов" ООД гр. Панагюрище, Ръководител Болнична аптека

Контакти: тел: 0357 62372 email: veligrig@abv.bgStacks Image 2779
Цветанка Вълчанова, Маг.фарм.
Образование:
Месторабота:

НСБАЛХЗ ЕАД гр. София /Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания/, Ръководител Болнична аптека

Контакти: тел: 02 9701247 email: tzval@abv.bg