БСОФ

Add Background Images Here
Stacks Image 6285
Stacks Image 6287
Stacks Image 6291
Stacks Image 6293
Stacks Image 6295
Stacks Image 6297
Stacks Image 6299


МАСТЪР КЛАС ПО ОНКОЛОГИЧНА ФАРМАЦИЯ: 26-28.06.2016 г.

Stacks Image 5100
Уважаеми колеги,


За пръв път в България БФС и БСОФ организират основен мастър клас по онкологична фармация.
Тридневният курс дава базови знания и умения, свързани с приготването на цитостатиците според европейските стандарти за качество. Програмата е разработена от European Society of Oncology Pharmacy /ESOP/ като обучението ще се проведе от лектори на ESOP.
Обучението ще бъде акредитирано от комисията по качество на БФС. Успешно завършилите курса ще получат сертификат от БФС и ESOP.
Oсигурен е превод на български.

Място на провеждане:
гр. София, Световен търговски център - Интерпред, зала "Варна"
26.06.2016 - 28.06.2016NB! За участие се изисква предварителна регистрация!

Регистрация се извършва само онлайн, чрез следната форма:За БСОБ
Конференции
БСОФ (2012)
БСОФ (2013)
БСОФ (2014)
БСОФ (2015)
Контакти
София 1113, ж.к. Изток, ул. Антон П. Чехов № 10, ет.1, ап. email: info@bgaop.com